کارناب


معتقدیم هر کس ” آنی ” دارد، آنی مهم که مناسب ترین جایی که قابلیت تبلور دارد شغل یا به عبارتی حرفهء اوست.

قسمتی از این ” آن ” از جنس اکتشاف و قسمتی از آن که سهم بزرگتری هم دارد، ساختنی است.

وقتی این ” آنِ ” شغلی کشف و متبلور شود ” کارِناب ” اتفاق می افتد، کاری نو از جنس رسالت فردی در زندگی و این آموزش میطلبد، آموزشی که هرگز ندیده ایم.

داستان ما در ” کارِناب ” دانستن ” آنِ ” شما و طراحی مسیری برای آفرینش کاراکتر منحصر به فردتان در جهان ذهن و دعوتش به جهان واقع است.

در این مسیر متفاوت و ماجراجویانه متخصصین و راهنمایان کاردان و دلسوزی قرار دارند تا در کنار هم سبک زندگی نابی بیافرینیم.

JOHN SMITH

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Michael Dennis

Creative Director

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sarah Michelle

Creative Staff

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Katty Wilson

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Customer Says