دوره ها و کارگاه های موسسه کارِناب

ورکشاپ کارِناب

تاریخ ثبت نام دوره:

تاریخ شروع دوره:

دوره کارِناب

دوره طراحی داستان زندگی و مسیر شغلی کارِناب یک دوره آموزشی-درمانی است با تیمی متشکل از روانشناسان بالینی، مشاوران شغلی و مشاوران کسب و کار…

تاریخ ثبت نام دوره:

تاریخ شروع دوره: