مشاوره گروهی شغلی در موسسه کارِناب

یکی از مهم ترین خدمات موسسه روانشناسی “کارِناب” به عنوان یک موسسه درمانی و آموزشی، برگزاری کارگاه های گروهی به سبکی مدرن و پیشرفته با استفاده از رویکردهای یکپارچه نگر و چند وجهی در فضایی گروهی در کنار روانشناسان بالینی و روانشناسان شغلی در جهت باز طراحی مسیر شغلی میباشد.

در این دوره های آموزشی به بررسی و تحلیل توانمندی‌های کشف نشده و بهبود توانایی ها، علایق و ارتقاء پتانسیل های موجود و شکوفایی استعدادهای نهفته و ایجاد نگرش های عمیق روانشناختی نسبت به رویدادهای محیطی و بهبود ارتباطات موثر گروهِ تحت آموزش در جهت بازطراحی و برساخت سبکی کارا  از  زندگی پرداخته میشود  که ما آن را “نیکزی” می نامیم.

مشاوره گروهی
مشاوره گروهی 2

روانشناسان و مشاوران موسسه “کارِناب” با استفاده از رویکردهای مدرن در علم روانشناسی و جهان کسب و کار با انجام روش‌هایی مانند بازی های گروهی، تحلیل های خود شناسی، تست ها و آموزش تکنیک های  ذهن آگاهی  

و تمرین های انعطاف پذیری روانشناختی و مشاوره کاری در جهت تحقق اهداف تعریف شده در سبک زندگی نیک زی قدم بر میدارند .

امید است که شرکت کنندگان در این دوره ها با  رسیدن به رضایت شخصی و شغلی بیشتر در زندگی، طراحی فضای شغلی منحصر به فرد، افزایش بهره‌وری فردی، کسب مهارتهای روابط موثر، آموزش جرأت ورزی و  رسیدن به سُلوشن های  جدید در مسیر  بهبود کیفیت زندگی شخصی  و شغلی خود درجهتی کارامد قدم بردارند. 

جهت شرکت در دوره های گروهی با موسسه کارناب در تماس باشید.