روانشناسی سازمانی و صنعتی در موسسه کارناب

در دنیای جدید کسب و کارها بعد از انقلاب صنعتی چهارم، بزرگترین کمپانی ها و سازمان ها و حتی اکثر کسب و کارهای کوچک و نوپا در کشورهای توسعه یافته و پیشرو، توجهشان به امر مهمی جلب شد که نقش حلقه گمشده  را در ارتقاء و افزایش بهره وری کسب و کارشان بازی میکرد، موضوعی به نام “روان جمعی”.

روان جمعی یک سازمان برآیندی است از روان فردی تک تک اعضاء مشغول در آن مجموعه به علاوه تعامل اعضاء با یکدیگر و سازمان و تعدادی متغییر دیگر. و این پدیدهء جمعی اثری مستقیم و قابل توجه بر سرعت حرکت و بهبود خروجی مورد نظر سازمان داشته که از آن به عنوان “روان سازمانی” یاد میشود و نوعِ موجودیت سازمان را در بازار کسب و کار جهت طراحی مسیر شغلی مشخص و قابل پیش بینی  می نماید.

مشاوره سازمانی
مشاوره سازمانی 2

در این راستا موسسه روانشناسی “کارِناب” با برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی با بهره گیری از آخرین رویکردهای پیشرو در علم روانشناسی بالینی و صنعتی و سازمانی در جهت اهدافی مانند : جلوگیری از اتلاف سرمایه های مالی و انسانی سازمان ، کاهش اضطراب و تنش های محیط کاری ، بهبود و ارتقاء زنجیره تولیدِ ثروت های ملموس و غیر ملموس سازمان ، افزایش وفاداری و تعلق شغلی پرسنل به سازمان، بهینه سازی ارتباطات بین فردی و گروهی، افزایش انگیزه و بهبود انعطاف پذیری روانشناختی در جهت پیشیرد اهداف سازمان، ایجاد تعادل مابین زندگی کاری و شخصی و مشاور انتخاب شغل قدم بر می دارد.

جهت شرکت در دوره های سازمانی با موسسه کارناب در تماس باشید.