اینجا برای دوستانی طراحی شده که در روال داستان زندگی شون در یکی از دسته های زیر قرار میگیرن:

یا نمیدونن کجان و به کجا میخوان برن

یا میدون کجان اما نمیدونن کجا میخوان برن

یا میدونن کجان و میدونن کجا میخوان برن اما بلد نیستن برن

در این دوره که زیر نظر متخصصین حوزه روان شناسی بالینی، مشاوره و کارآفرینی با به روز ترین متدهای علمی، با تمرکز خاص تری روی “طراحی لیبل شغلی”(Job Design) طراحی شده، شما با مفهوم عمیق تر و وسیعتری به نام “طراحی زندگی” (Life design) آشنا میشوید و در فضایی به دور از هیاهوهای روزانه، لحظاتی در کنار هم درنگ می کنیم، می نشینیم و نگاه  می کنیم، جهت یابی می کنیم، مسیر را بازطراحی می کنیم، آماده می شویم و حرکتی نو در جریان داستان زندگی مان را ادامه می دهیم.

آنچه که در دوره گروهی “کارناب” تجربه میکنید متفاوت از مشاوره فردی ست.

بدیهی ترین تفاوتش این است که در دوره کارناب، شما در جامعه ای بزرگتر قرار میگیرید و جنبه های وسیع تری از شما درگیر ماجرا میشود.

در این دوره انتظاراتی از خودتون داشته باشید:

کشف برخی ازجنبه های پنهان تان در ارتباط مستقیم با کارناب تان

خروج از طبقه بندی رایج و قدری آشفتگی در زندگی تان

یادگیری نوع متفاوتی از کاوش و خطر کردن

یافتن و بازطراحی کاراکتری نو از خود

تجربهء زیست جهان و ادبیاتی دیگر