تنها پس از گذراندن مشاوره فردی یا دورهء “کارناب” میتوانید از خدمات استودیو کارناب استفاده کنید.

   دلیل اصلی انجام ندادن پروژه هایی خارج از این شرایط این است که هنوز ادبیات مشترکی بین مان در جریان نیست و در ابتدا باید آموزش های لازم جهت همکاری را دریافت کنید.

نیاز هست که در ابتدا هم ادبیات شویم و بعد ادامهء راه.

حال خدماتی که برای دوستانی که به استودیو راه پیدا میکنند انجام میگیرد شامل:

طراحی ساختار کارناب شان زیر نظر مستقیم خودشان

طراحی هویت بصری  مورد نیاز کارِناب شان

و پیاده سازی آن در فضای آنلاین بوسیله طراحی سایت و سئو

همراه با تولید محتوا (عکس و ویدئو در استودیو کارناب)